ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News56022005
1. ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูที่มาร่วมยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยโรงเรียนคนใหม่ ของ นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

2021-09-10 รังสิต สิงห์มหาไชย

Latest News56022005
2. ผลสอบ TCAS รอบแรก

2021-06-14 รังสิต สิงห์มหาไชย

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News56022005

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูที่มาร่วมยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนว

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.