ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

107 หมู่ 10

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 054883516

info@fkw.ac.th

107 หมู่ 10

ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00